De aanmelder is bekend en gaat akkoord met de regels die betrekking hebben tot het lidmaatschap, training en contributie. De aanmelder is ervan op de hoogte en gaat akkoord dat alle betalingen alleen met behulp van incassomachtiging kunnen plaatsvinden. Bij deze geeft de aanmelder/het lid een doorlopende machtiging af tot wederopzegging.

Een opzegging kun je doorgeven aan de ledenadministratie@stgelburg.nl

Opzegdata zijn 1 april en 1 september. De opzegging dient uiterlijk 1 maand vóór 1 april of 1 september doorgegeven te zijn aan de ledenadministratie.

 

Contributie:

leeftijd 8 t/m 12 jaar € 20,00 / kwartaal

13 jaar en ouder € 27,50 / kwartaal

De minimale leeftijdsgrens is 7 jaar. Deelname aan trainingen en activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. S.T.G. Elburg kan op geen enkele wijze voor schade, diefstal en/of ongelukken aansprakelijk worden gesteld. Indien lid jonger is dan 18 jaar, dan is er een dient er een ouder akkoord te gaan.