Clubblad 'het WAK'

Clubblad ‘het WAK’ wordt 2 keer per jaar uitgegeven.

De eindredactie wordt gedaan door Danny Schuur. Mocht je leuke ideeën hebben of willen helpen met het schrijven van stukjes dan graag een e-mail naar [email protected] of spreek Danny aan tijdens de training. Opmaak van het magazine wordt gedaan door Karina Bakker van KaBé reclame.

De kopij voor 'het WAK' kan worden aangeleverd via [email protected].

Eerdere edities van 'het WAK'

het WAK jaargang 1-editie 2 - december 2019
het WAK - jaargang 2 - editie 2 - december 2020
het WAK jaargang 1-editie 1 - juli 2019
het WAK 5 - jaargang 3 - editie 1 - juli 2021
het WAK 3 - jaargang 2 - editie 1 - juli 2020